meritlista
arbete/övrigt

Lars Larsson - Linnévägen 16 - 738 50 Norberg - 0223 207 09 – mobil 070 77 46 626 e-post - lasse@larslarsson.se


arbete

arbetsplats

år

Praktik

Br.jansson´s rörledningsfirma, Vejbystrand

1965

Praktik

Vejbystrands rör , Vejbystrand

1966

Stuveriarbete,Tillfällighetsjobb

Hamnarna , Malmö & Stockholm

1969-71

Tryckeriarbetare, Sommarvikarie

Allhems förlag , Malmö

1970-71

Praktik

Småhusbyrån , Malmö

1969

Vaktmästeriarbete

Luftfartsverket , Stockholm

1976

Vapenfri Tjänst

Riksantikvarieämbetet Medelhavsmuseet, Stockholm

1981