min konst.


Lars Larsson - Linnévägen 16 - 738 50 Norberg - 0223 207 09 – mobil 070 77 46 626 e-post - lasse@larslarsson.se

digital

skulptur

Äldre skulpturer

affischer

trycksaker

film

texter

teater

utställningar