Till min stora sorg tillåtets så mycket av det värdefulla kulturarvet att försvinna in i glömskan Här är några gamla och ganska dåliga bilder på slangtornet vid fd. Risbergs verkstad i Kärrgruvan numera har det förfallit ännu mer.

 

 

Lars Larsson

Linnevägen 16 – 738 50 Norberg

tel. (46) (0)223 - 207 09 - mobil 0707746626
e-mail: lasse@larslarsson.se