I Väntan på….?

denna skrothög är nästa intryck av Norberg, kanhända en introduktion till den nya Norbergsandan

 

 

Norbergs kommun

Lars Larsson
Linnevägen 16 738 50 Norberg
tel. (46) (0)223 - 207 09 - mobil 0707746626
e-mail: lasse@larslarsson.se