egna texter/dikter.


Lars Larsson - Linnévägen 16 - 738 50 Norberg - 0223 207 09 – mobil 070 77 46 626 e-post - lasse@larslarsson.se

inbördeskrig

musik

pedagogik

ryssland

rätt

språk

estetik

teater

hämdbygden

tristess

Jävla poeter

pedagogikens seger

vasaplatsen

formalism