Virsbo konsthall

Kulturmöte

Installation Lund

Skulpturpark

Virsbo konsthall

Vårsalong Fagersta

Affischer jag producerat

 

Lars Larsson - Linnévägen 16 - 738 50 Norberg - 0223 207 09 – mobil 070 77 46 626 e-post - lasse@larslarsson.se